اطلاعات لازم برای شروع

چه میزان زمان اختصاص می دهید

با توجه به اینکه یکی از مهمترین پارامترها در حوزه های کسب و کار میزان زمان اختصاص داده شده به آن فعالیت می باشد بسته به اینکه در چه زمینه ای از کسب وکار در این حوزه فعالیت می کنید لازم است نسبت تعیین زمان مختص به کار اقدام شود
ادامه مطلب

در چه زمینه ای فعالیت می کنید

زمینه های فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال متنوع می باشد ولی در دسته بندی های معین شده در این وبسایت قابل مشاهده هستند مهمترین دسته بندی ها فعالیتهای بدون نیاز به سرمایه و فعالیتهای نیازمند به سرمایه هستند که در برخی به فعالیت در حوزه ترید نیز وجود دارد ادامه مطلب

چقدر توانایی فعالیت در شبکه های اجتماعی را دارید

شبکه های اجتماعی و توانایی فعالیت در آنها در فعالیتهای کاری معرفی شده نقش بسزایی دارند بویژه در وبسایتهایی که در دسته بدون نیاز به سـرمایه یا زیر عنوان سایتــهای رایـگان معرفـی شده اند چون سطح درآمد در این سایتها برای رسیدن به حداقل برداشت زمان زیادی را میطلبد مهمترین راه برای کسب درآمد منطقی تر این است که با استفاده از لینکهای رفرال نسبت به معرفی سایت و جذب بازدید کننده اقدام شود،از طرفی در سایتهای سرمایه گذاری نیز که درآمد بصورت مشخص شده در پلن های گوناگون معرفی می شود استفاده از لینکهای رفرال و انتشار آن در شبکه های اجتماعی متنوع می تواند متناسب با پلنهای تبلیغاتی هریک از ای گونه سایتها افزایش درآمد ۱۰ درصدی برای کاربران به همراه داشته باشد

نقشـــه راه
 • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

  لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

 • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

  لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

 • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

  لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

 • لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.

  لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.